Ever Clean

Ever Clean posip za mačke ima neutralizator mirisa na bazi ugljenika, koji je vezan na granulu peska, pa čak četiri puta duže zadržava mirise u odnosu na bilo koji drugi pesak za mačke. Ever Clean karakteriše brže upijanje vlage sa manjom potrošnjom peska (čvršće grumenje). Miris se otpušta u doticaju sa šapama i vlagom, a prašenje i rasipanje je smanjeno. Različite vrste proizvoda Ever Clean, prilagođene različitim potrebama mačaka, prisutne su u praktičnim pakovanjima.